เรื่อง: กำหนดการสรรหานักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program : SMP)

การสรรหานักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ
ด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(Gifted Program : SMP)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Dec/2016 13:59:41
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School