เรื่อง: NSC 2024


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายขวิศ สิทธิกรกุลนายณัฐชนน ตันติสัมมารักษ์
นายธีร์ธวัช อาณาประโยชน์

ออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่นสำหรับวิเคราะห์สุขภาพและโรค โดใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบโครงข่ายประสาทเทียม
ผ่านการพิจารณารับทุนรอบข้อเสนอโครงการ ภาคใต้

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (NSC 2024)

ครูผู้ควบคุม นายชนะภัย ชลธาร


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 15/06/2024 01:36:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School