เรื่อง: ผลการสรรหานักเรียนโครงการ Gifted Program ประเภทโควตา

ประกาศผลการสรรหานักเรียนโครงการหลักสูตรความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560


รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Dec/2016 19:59:53
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School