เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
 

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2022 15:13:20
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School