เรื่อง: การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ Gifted Program : SMP

การสรรหานักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Gifted Program : SMP) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
1. คลิกที่พิมพ์บัตรประจำตัว
2. เลือกเมนู ระบบ Gifted 
3. กรอกเลขที่บัตรประชาชน
4. คลิก SUBMIT 
5. กดแป้นพิมพ์ Ctrl + P หรือ คลิกเมนู Print

หมายเหตุ : เนื่องจากการใช้ Google Chrome ในการตรวจสอบผล (บางเครื่องไม่ได้ตั้งค่าภาษาไทย)
แนะนำให้ใช้ Internet Explorer (IE)หรือให้ดำเนินการอัพเดท Google Chrome

พิมพ์บัตรประจำตัว


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Dec/2016 14:25:40
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School