เรื่อง: ประกาศผลการสรรหานักเรียน Gifted Program : SMP

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
เรื่อง : ประกาศผลการสรรหานักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP) เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ : การสรรหานักเรียนในครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะไม่มีการประกาศและเรียกนักเรียนสำรอง

ประกาศโรงเรียน รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Dec/2016 21:11:14
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School