เรื่อง: ประกาศผลการสรรหานักเรียน Gifted Program : SMP

ผลการสรรหานักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เป็นรายบุคคล) 

ดูคะแนนสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Dec/2016 15:36:41
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School