เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างฯ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ (e-bidding)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Jan/2017 09:33:43
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School