เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างฯ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ (e-bidding)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Jan/2017 09:33:43
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School