เรื่อง: ผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานนักเรียนรายวิชา IS

ประกาศผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานนักเรียนรายวิชา IS ( Independent Study )
ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สู่คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Feb/2017 10:45:03
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School