เรื่อง: ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

แจ้งถึงผู้ปกครองทุกท่านที่ลงทะเบียนห้องเรียนพิเศษในระดับ ม.1 และ ม.4 
ต้องตรวจสอบระบบลงทะเบียนก่อนว่าลงทะเบียนในระดับชั้นใด และประเภทใด
และในกรณีที่กรอกไปแล้วแต่ระบบแจ้งเตือนว่าไม่พบข้อมูล สาเหตุเนื่องมาจาก
ผู้ปกครองท่านอื่น ๆ ลงทะเบียนพร้อมกัน จึงขอความร่วมมือให้กรอกข้อมูลใหม่ในช่วงเวลาอื่น ๆ 
หรือในวันถัดไป ซึ่งระบบจะปิดในวันที่ 24 ก.พ. 2560 เวลา 16.30 น.

ตัวอย่างใบสมัคร

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Feb/2017 11:28:47
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School