เรื่อง: ประกาศเลื่อนสำรองเป็นตัวจริง ม.4 EPSM ครั้งที่ 2

ประกาศเลื่อนสถานภาพจากบัญชีสำรองเป็นตัวจริง ครั้งที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (EP : Science-Maths)
ให้รายงานตัวและมอบตัววันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2022 08:42:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School