เรื่อง: สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ประกาศและรายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Mar/2022 17:12:25
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School