เรื่อง: การมอบตัวนักเรียนและเข้าค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การมอบตัวนักเรียนและเข้าค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2017 16:33:43
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School