เรื่อง: ร่วมเชียร์และให้กำลังใจเยาวชนภูเก็ต

นายจีรภัทร พิมานพรหม (ต่อ) TI13
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7
เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

โหวต 1900 1900 94 กด 13 (เริ่มโหวตวันที่ 2 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2560)
และร่วมชมถ่ายทอดสดการแสดงผ่านช่อง NBT ทุกวันเสาร์เวลา 21.30 - 23.30 น.
เริ่มวันเสาร์ที่ 8 เมษายน - วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2017 11:08:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School