เรื่อง: บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรอง
เป็นตัวจริงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)
รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2017 08:29:13
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School