เรื่อง: บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรอง
เป็นตัวจริงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4)
รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2017 12:45:14
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School