เรื่อง: ขอความร่วมมือ

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ไม่นำรถเข้ามาในโรงเรียน
วันที่ 1 เมษายาน 2560 (วันสอบเข้าเรียนของนักเรียน ม.1)
เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ และมีการปรับสนามฟุตบอล
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2017 08:10:35
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School