เรื่อง: สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทสี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทสี
ตามรายการดังนี้ เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทสี จำนวน 1 เครื่อง
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 14 - 24 ธันวาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Dec/2015 12:24:14
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School