เรื่อง: ผลการสอบ คัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบ คัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อม.1 รายชื่อม.4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2017 17:09:10
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School