เรื่อง: งานสภานักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

งานสภานักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ในการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ในระดับประเทศ ประจำปี 2560


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2017 18:04:35
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School