เรื่อง: ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าสอบ ประเภทห้องเรียนทั่วไป

นักเรียนที่สมัครสอบประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถตรวจสอบห้องที่สอบ เลขที่นั่งสอบ
และเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยการป้อนเลขที่บัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบ


 ระดับชั้น ม. 1  ระดับชั้น ม. 4 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2017 11:17:17
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School