เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (วิทยาศาสตร์)

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 เมษายน 2560 ในวันเวลาราชการ
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้.....

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Apr/2017 15:07:32
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School