เรื่อง: เงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 1/2560

** นักเรียนแนวการเรียนวิทย์-คณิต และสายภาษา (อังกฤษ, จีน,ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส) ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน **


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Apr/2017 12:05:32
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School