เรื่อง: ค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการเข้าค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2560
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/May/2017 11:35:08
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School