เรื่อง: เจ้าหน้าที่เทคนิค (ประจำสำนักงาน MEP/EP)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค (ประจำสำนักงาน MEP/EP) 1 ตำแหน่ง
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2560
ในวัน เวลาราชการ
รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jun/2017 12:50:04
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School