เรื่อง: ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ AFS รุ่นที่ 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 57 (พ.ศ. 2561-2562)
คำชี้แจงเพิ่มเติม
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 -16.30น.
(แต่งกายชุดสุภาพ ไม่แสดงตราใด ๆ ของโรงเรียน, เตรียมบัตรประจำตัวผู้สอบสัมภาษณ์หรือบัตรประชาชน,
อุปกรณ์เครื่องเขียน, อาหารกลางวัน)

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jun/2017 13:35:43
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School