เรื่อง: ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โครงการสร้างครูฯ

ประกาศมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 
โครงการ "สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต"
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jul/2017 12:31:32
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School