เรื่อง: งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ ฯ

วันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ
เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน
ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2560

งานห้องเรียนพิเศษ SMTE


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jul/2017 12:58:44
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School