เรื่อง: สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 50 ชุด

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 50 ชุด
กำหนดยื่ซองสอบราคาในวันที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Jul/2017 15:28:34
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School