เรื่อง: โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต
ประเทศแคนาดา ประจำปี 2560 

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Aug/2017 11:57:16
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School