เรื่อง: โครงการเอเอฟเอส ระยะสั้น ประเทศญี่ปุ่น

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 2 สัปดาห์ เดือนธันวาคม ประเทศญี่ปุ่น ทุนโตเกียว
ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 10 ทุน
หากมีนักเรียนคนใดสนใจ สามารถสมัครได้ด้วยวิธีดังนี้

ระเบียบการทุนโตเกียว

1. เข้าเวป Short Programs
2. กรอกใบสมัคร
3. ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท โดยโอนผ่าน Bill Payment เท่านั้น
4. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระมาที่อีเมล์ nunthanporn.f@afs.org หรือ noppol.o@afs.org
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรอบสอบ
6. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ที่สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

****** ปฏิทิน ทุนโตเกียว ******

** รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม หรือจนกว่ามีผู้สมัครครบ 100 คน **


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Aug/2017 21:18:46
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School