เรื่อง: รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ)
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Aug/2017 15:33:15
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School