เรื่อง: การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปี 2560

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร การแข่งขันครั้งนี้นักเรียนได้รับดังต่อไปนี้

ผลการแข่งขัน


ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Aug/2017 14:39:44
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School