เรื่อง: สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
การแข่งขันครั้งนี้นักเรียนได้รับดังต่อไปนี้

ผลการแข่งขัน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Aug/2017 15:20:53
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School