เรื่อง: การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับศูนย์เครือข่ายฯ (ระนอง พังงา และภูเก็ต) และระดับภูมิภาค ภาคใต้
ผลการแข่งขัน นางสาวณัฐกานต์ เมืองไทย ชั้น ม.6/12 ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน เหรียญทอง
ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในวันที่ 1 กันยายน 2560


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Aug/2017 15:27:32
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School