เรื่อง: ไกล่เกลี่ยสร้างสรรค์ สมานฉันท์สร้างชาติ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ในหัวข้อ "ไกล่เกลี่ยสร้างสรรค์ สมานฉันท์สร้างชาติ " จัดโดยศาลเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผลการแข่งขัน
นายอันดามัน สันติอภิรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3000 บาท


ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Aug/2017 11:25:00
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School