เรื่อง: บาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีค ประจำปี 2560

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน บาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีค ประจำปี 2560
โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
- รุ่นอายุ 13 ปี ชาย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
- รุ่นอายุ 15 ปี ชาย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
- รุ่นอายุ 17 ปี ชาย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Sep/2017 10:19:53
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School