เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 
ตั้งแต่วันที่ 13 - 29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Sep/2017 11:07:45
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School