เรื่อง: ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2560

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2560
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Sep/2017 11:12:05
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School