เรื่อง: ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร

การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 29 กันยายน 2560

ณ หอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต
ลงทะเบียนตั้งเวลา 12.30 - 13.00 น. แต่งกายชุดพละ ตัดผมเกรียนพร้อมผู้ปกครอง

** กำหนดการฝึก วันที่ 9 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต **


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Sep/2017 17:03:13
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School