เรื่อง: รับอุปกรณ์ นศท ปี 1/2560

ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2560 (ช/ญ) 
รับอุปกรณ์การฝึกในวันที่ 5 ต.ค. 2560
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 225 
(แต่งกาย ชุดพละหรือชุดนักเรียน ให้นำเอกสารการรับอุปกรณ์มาแสดงด้วย)

กำหนดการฝึกทั้ง 3 ชั้นปี วันที่ 9 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560
โดยพร้อมกันที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต ก่อนเวลา 12.30 น.


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Oct/2017 12:06:40
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School