เรื่อง: กำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1

กำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 9 - 23 ตุลาคม 2560

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Oct/2017 12:22:16
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School