เรื่อง: การฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา 2560

การฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการฝึกทั้ง 3 ชั้นปี วันที่ 9 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560 

โดยพร้อมกันที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต ก่อนเวลา 12.30 น.

นศท.ชั้นปีที่ 1 รับอุปกรณ์ที่ขาดในวันอังคารที่ 10/10/2560
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00น. บริเวณหน้าห้องทูบีนัมเบอร์วัน

การแต่งกาย
ชั้นปีที่ 1 แต่งกายกางเกงพละเสื้อยืดนศท. (สองวันแรก)
ชั้นปีที่ 2, 3 เครื่องแบบฝึกปกติ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Oct/2017 11:49:46
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School