เรื่อง: การแข่งขันว่ายน้ำชาย การแข่งขัน OCEANMAN PHUKET 2022

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กชายพีรพัฒน์ วิทยาพิเชฐ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้วยเวลา 36 นาที 23 วินาที
การแข่งขันว่ายน้ำชาย รุ่น M GENERAL ระยะ SPRINT 2 กิโลเมตร

การแข่งขัน OCEANMAN PHUKET 2022 ณ หาดในทอน จังหวัดภูเก็ต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Apr/2022 13:14:51
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School