เรื่อง: รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (แก้ไข)
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 มกราคม 2559

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Dec/2015 09:21:23
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School