เรื่อง: นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (จำนวน 100 นาย)
ที่สอบ PRE-TCAS ประจำปีการศึกษา2560 
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ให้พร้อมกันบริเวณ สนามชัย
เวลา 07.00 น. เพื่อกิจกรรมถวายพวงมาลา และให้นับเป็นวันฝึกชด

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Oct/2017 09:31:14
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School