เรื่อง: การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3, 5 (ช/ญ)

กำหนดการสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3, 5 (ช/ญ) ประจำปีการศึกษา 2560 
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนกะทู้วิทยา 
อุปกรณ์  : บัตรประจำตัวนศท./บัตรประจำตัวประชาชน , ปากกาสีน้ำเงิน, ดินสอ2B, ยางลบ
โดยนศท.ชั้นปีที่ 3 พร้อมกันที่โรงเรียนกะทู้วิทยา เวลา 07.40 น.
การแต่งกาย เครื่องแบบฝึก, ตัดผมสั้น


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Nov/2017 09:19:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School