เรื่อง: การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3, 5 (ช/ญ)

กำหนดการสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3, 5 (ช/ญ) ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนกะทู้วิทยา
อุปกรณ์ : บัตรประจำตัวนศท./บัตรประจำตัวประชาชน , ปากกาสีน้ำเงิน, ดินสอ2B, ยางลบ
โดยนศท.ชั้นปีที่ 3 พร้อมกันที่โรงเรียนกะทู้วิทยา เวลา 07.40 น.
การแต่งกาย เครื่องแบบฝึก, ตัดผมสั้น


**** นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าสอบตามวันเวลาดังกล่าว
จะต้องไปดำเนินการสอบในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกนศท.มทบ.42 (จังหวัดสงขลา) 
โดยจะต้องกรอกชื่อภายในวันที่ 20 พ.ย. 2560 ก่อนเวลา 13.00 น. (ด้านล่าง) ****


กรอกรายชื่อไม่สามารถเข้าสอบได้


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Nov/2017 10:43:15
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School