เรื่อง: รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง   รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 
ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 มกราคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Dec/2015 09:40:49
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School