เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2
ตั้งแต่ 20-28 พฤศจิกายน 2560 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Nov/2017 13:28:22
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School